Mining av Bitcoin
Gruvedrift av Bitcoin og annen kryptovaluta.

Bitcoins mining

Mining sørger for sikkerheten i Bitcoin!

Mining er dataprosessen som foregår 24 timer i døgnet for å sikre at transaksjonene i Bitcoin nettverket ikke kan reverseres eller jukses med.

Trykk her for å bestille en rådgivningsavtale med oss

Bitcoin er et desentralisert nettverk og har dermed ingen «datasentral» som sørger for sikkerheten. Istedenfor én sentral, har bitcoin over 20 000 desentraliserte noder (stadig voksende) og minst like mange minere.

Nodene har hver og én en komplett kopi av alle transaksjoner som noen gang har skjedd i Bitcoin nettverket. I tillegg har man minerne som «koder» hver blokk og for denne jobben blir de belønnet med nye bitcoin.


Nodene driftes av firmaer og privatpersoner. Hvem som helst kan starte en node på en vanlig kontormaskin og være med på å sikre bitcoin. I Bitcoin sin ungdom kunne nodene også mine, men på grunn av utviklingen av ASIC maskiner og deres enorme regnekraft, er det idag ingen som miner med en vanlig datamaskin. ASIC maskinene (Application Specific Integrated  Circuit) har 150-400 spesialdesignede prosessorer som kun kan gjøre én ting: 

Regne på SHA-256 algoritmen. 

Satoshi Nakamoto og mining


Da Satoshi Nakamoto (Bitcoins anonyme oppfinner) valgt at Bitcoin skulle være POW (Proof of Work) valgte han SHA-256 som algoritme. Det er denne algoritmen minerne må løse for å «kode» den neste blokken.

POW betyr at det må utføres et stykke arbeid for å kunne «kode» den nye blokken med transaksjoner i Bitcoin blokk-kjeden. Dette skjer hvert 10ende minutt og gir en belønning til den som løser oppgaven først.

Det er altså en konkurranse om å løse blokken, og vinneren fikk fra starten i 2009: 50 BTC per blokk. Hvert 10ende minutt ble altså 50 BTC produsert. Dette blir kalt mining subsidy. Etter første halvering i 2012, ble dette nedjustert til 25 BTC per blokk, så til 12,5 etter 2016 halveringen, og i mai 2020, ble det igjen halvert til 6,25 BTC i mining subsidy per blokk. Det vil si at produksjonen av Bitcoin er fallende, og vil fortsette å halvere seg ca hvert 4. år, frem til siste Bitcoin er utvunnet i året 2140.

Samtidig med at mining subsidy faller, så stiger transaksjonskostnadene, spesielt når det er mye trafikk i nettverket. Per januar 2021 er belønningen per blokk ca 7 BTC, 6,25 BTC i mining subsidy og 0,75 BTC i transaction fees. Hele belønningen går til minerne som løste blokken.

Minerne er organisert i mining pools der man samler regnekraften for å samarbeide om å løse blokker.

Det finnes mange forskjellige mining pools Antpool, Slushpool, BTC.com og mange fler. Bitcoin1 vet hvilke som passer best for dere.

Mining i Datasenter

Bitcoins mining
Switch i datasenter

Mining kan være svært lønnsomt. Per februar 2021 er det svært lønnsomt å drive med mining. Markedets beste maskiner produserer ca 4 ganger så mye bitcoin som man bruker i strøm, selv med Norges for øyeblikkets høye strømpriser på over 60 øre spot. Bitcoin1 sin forventning er at det i løpet av 2021 vil være mulig å oppnå 10-20 x lønnsomhet i forhold til strømkostnadene. Dette skjedde over flere måneder i 2017, som var forrige bull-market. 

Tilgang på billig strøm og lokaler som tåler støy er nøkkelen til å drive med suksess i mining.

Vi hjelper deg igang med mining

Bitcoin1 har lang erfaring med store og små mining-installasjoner, alt fra mining med 2-3 maskiner i garasjen, til middels store private anlegg på 25 kW, til større industrielle anlegg på 200kW og virkelig store på 7 MW eller mer.

Vi har per idag løpende avtaler med co-location av maskiner og vi har tilgang på både strøm, lokaler og servicepersonell til å drifte minerne. Vi har også etablerte avtaler med de beste leverandørene i bransjen. Vi kan skreddersy løsninger til deg og din bedrift.

Mining og det at minerne må konkurrere gjør at Bitcoin blir sikrere og sikrere, og man kan tjene gode penger på å drive med det. Know how og lokalisering sørger vi for.

Bestill rådgivning
Bestill rådgivningsavtale med oss